Zwroty i reklamacje

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Podle zákona má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě od jeho doručení. Nezapomeňte však, že nás o této skutečnosti musíte informovat do 14 dnů od převzetí zboží. 

Zboží je možné vrátit nebo vyměnit pouze v případě, že je nenošené, zabalené v originálním obalu a nejsou na něm viditelné známky používání.

Pro rychlejší přijetí vráceného zboží prosím vyplňte dokument pro vrácení nebo výměnu zboží a přiložte ho ke zboží: vratkový formulář

Spotřebitel však musí uhradit poštovné spojené s náklady na vrácení zboží. Kupní cenu zboží Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však můžeme v souladu se zákonem počkat, dokud nám zboží nevrátíte.

Adresa pro vrácení zboží dopravcem:

Dům Radost
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 - Žižkov

VRÁCENÍ ZBOŽÍ S PERSONALIZACÍ

Jelikož se jedná o výrobek na zakázku, nemůžeme Vám ho vyměnit nebo vrátit.

Pokud máte monogram na štítku, výrobek je možné vrátit, ale účtujeme si poplatek 500 Kč za štítek.

Pokud je monogram na popruhu: účtujeme si poplatek 730 Kč + cenu za personalizaci.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě, že se vám obdržené zboží nebude zamlouvat, máte právo během 14 dnů od doručení zažádat o výměnu za jiný kus. Nepoužitý a nepoškozený výrobek

v původním obalu odešlete na adresu:

Dům Radost
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 - Žižkov

Rozdíl v ceně původního a nově vybraného výrobku bude buď doplacen, nebo vrácen na váš účet. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující. Balík neposílejte na dobírku. Tato zásilka nebude převzata.

Možnost vrácení i výměny zaniká v případě, že si necháváte výrobek upravit podle vlastních požadavků, vyrobit na míru nebo u kabelek s iniciálami.

REKLAMACE

V Loro Oro se snažíme o výrobu věcí té nejvyšší kvality. Pokud ale s vaším výrobkem nastanou v průběhu 24 měsíců od nákupu nějaké komplikace, máte právo výrobek reklamovat. 

Postup při reklamaci: 

Náklady spojené s odesláním jsou hrazeny naši stranou.

Pokud jste se rozhodli vrátit balík jiným způsobem, prosíme o zaslání informací týkající se dopravce a trasovacího čísla zásilky na náš e-mail hello@lorooro.cz. Ať

balík nezmeškáme (občas nám nechodí upozornění od dopravců).

Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu:

Dům Radost
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 - Žižkov

Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší společností. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

Balíček neposílejte dobírkou, nebude převzat. 

Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nevhodnou péčí.