Zrównoważony rozwój w Loro Oro

Etický přístup

Všechny naše produkty necháváme vyrábět jen na místech, které mají stejně jako my opravdu vysoké standardy pro výsledné produkty. S našimi obchodními a výrobními partnery nás spojují naše základní hodnoty, jako je společenská odpovědnost, zdraví a bezpečnost pracovníků, ochrana životního prostředí a samozřejmě kvalita výrobků.

 

 

Materiály na kabelky Moon a Amara z certifikované kůže

Naši dodavatelé byli ocenění těmito organizacemi a získali certifikáty:

Leather Working Group je nezisková organizace odpovědná za přední světovou ekologickou certifikaci pro kožedělný průmysl a celosvětově uznávanou značkou číslo jedna představující odpovědné získávání kůže pro průmysl a spotřebitele. Kategorie zahrnují širokou škálu koželužských operací, které mají vliv na životní prostředí, včetně odpadového hospodářství, spotřeby energie, spotřeby vody a emisí z ovzduší a hluku.

https://www.leatherworkinggroup.com/who-we-are/about-us

Der Blaue Engel je nejstarší eko značkou na světě. Jako nezávislý orgán určuje vysoké standardy pro produkty a služby, které se snaží být šetrné k životnímu prostředí. Produkty s tímto certifikátem tak musí splňovat řadu technických požadavků, zdravotních i bezpečnostních standardů, jejichž plnění kontroluje nezávislá porota Modrého anděla.

Certifikát ISO 14001 Tento certifikát je zárukou pro zákazníky i dodavatele, že společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí. ISO 14001 se zaměřuje především na snižování odpadů a recyklaci. Dále na snižování energetické náročnosti a s tím souvisejícími náklady či snižování vypouštění škodlivých emisí do ovzduší, vod nebo půd.

 

Úcta k životnímu prostředí

Nejen, že se o udržitelnější výrobu snažíme sami, stejný přístup vyžadujeme i od všech našich dodavatelů. Naši partneři a dodavatelé neustále vyvíjí nové postupy výroby, které zatěžují životní prostředí co nejméně je to možné. Pracují na co nejnižší spotřebě vody při výrobě. Stejně tak se snaží znovu využívat tepelnou energii z výrobních procesů a optimalizovat kapalné, pevné a plynné emise.

„V roce 2019 jsme zvládli recyklovat 79 % našich odpadů, v roce 2020 jsme dosáhli 80 % vytvořením nového systému zadávání dat o odpadech a emisích. V roce 2021 jsme dosáhli už 84 % recyklovaného odpadu používáním recyklovaných obalových materiálů,“ říká hrdě zástupce naší výroby.

 

 

Abychom množství odpadu minimalizovali co nejvíce, čím dál častěji přinášíme nové produkty formou předobjednávek. Při uvedení nové kolekce tak máme minimální množství výrobků skladem (občas jen pár kusů). Začínáme vyrábět až po zahájení předprodeje, když už je jasné, jaký bude o konkrétní produkt zájem. Žádný výrobek ani kousek materiálu tak nepřijde nazmar.

 

 

Balení

Objednávky balíme do kartonové krabice, která je vyrobená z třívrstvé, pětivrstvé nebo sedmivrstvé vlnité lepenky. Využíváme obaly šetrné k životnímu prostředí a snadno recyklovatelné.